tr

Sıkça Sorulan Sorular

Koçluk Nedir

Uluslararası Koçluk Federasyonu, danışanı kendi kişisel ve/veya mesleki hayatının uzmanı olarak onurlandıran ve her danışanın yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanan bir koçluk bakış açısına sahiptir. Bu temelden hareketle, Koç’un sorumluluğu aşağıdaki gibidir:

Danışanın gerçekleştirmek istediği şeyi keşfetmek, açıklığa kavuşturmak ve ona uymak,

Danışanın kendini keşfetmesini teşvik etmek, Danışanın geliştirdiği çözümler ve stratejiler ortaya çıkarmak,

Danışanı sorumlu ve yükümlü tutmak,

Profesyonel Koçluk, insanların hayatlarında, kariyerlerinde, işlerinde veya organizasyonlarında olağanüstü sonuçlar üretmelerine yardımcı olan sürekli profesyonel bir ilişkidir.

Koçluk süreciyle, Danışanlar öğrenmelerini yoğunlaştırır, performanslarını artırır ve yaşam kalitelerini arttırır. Her toplantıda, danışan görüşmenin odağını seçerken, Koç da dinleyip gözlemler ve sorularla katkıda bulunur. Bu etkileşim anlaşılırlık oluşturur ve danışanı harekete geçirir. Koçluk, danışanların şu an nerede olduklarını ve gelecekte olmak istedikleri yere gelmek için ne yapmak istediklerine odaklanır.

ICF üyesi koçlar ve ICF sertifikalı koçlar, sonuçları Koç’ların çabalarıyla ve koçluk sürecinin uygulanmasıyla desteklenen danışanların amaçları, seçimleri ve eylemlerin özü olarak kabul eder.

Yaşadığımız hayattan daha fazla haz almak uğruna hep bir değişim arzusu enerjisi ile yaşarız. Bu enerjinin anlamlandırılması, belli bir odağa yönlendirilmesi, basit, net ve kolay hale getirilip elle tutulur sonuçlara dönüştürülmesi çoğunlukla zorlayıcı, keşif gerektiren bir süreçtir.

Bu süreçte KOÇLUK anlamlandıran; odaklanmayı sağlayan, netleştiren, kolaylaştıran, derinleştiren ve harekete geçiren ilişki çerçevesinin bütünüdür. KOÇ ise bu çerçevenin içinde kişinin hayatının yeni resmini oluşturmasında yol arkadaşıdır.

Koçluk Seansı Ne Kadar Sürer?

Bir koçluk seansı yaklaşık olarak 45 dakika ile 1.5 saat arasında sürmektedir. Ancak koçluk seansının 20 dakika dahi sürmesi mümkündür. Genellikle 1.5 saati aşmaması kural olarak doğru kabul edilir.

Koçluk Soruları Nasıl Olmalıdır?

Nasıl düşünecek/hissedecek/davranacaksınız?

Nasıl oldu? / Nasıl olacak

Nasıl tepki gösterdiniz? / göstereceksiniz?

Geçmişte nasıl başardınız?

Size nasıl davranılmasını isterdiniz?

Ne soruları

Ne oldu? / Olacak?

Bunun ile ilgili ne düşündünüz? / ne yapacaksınız?

Böyle düşünmenize neden olan şey nedir?

Bu sizin için ne anlama geliyor?

Bir dahaki sefere neyi farklı yaparsınız?

Bunun arkasında ne var?

Bununla ilgili önemli olan şey nedir?

Bundan ne öğrendiniz?

Bunu seçmenizin nedeni nedir?

Bir dahaki sefere ne yapacaksınız?

Ne zaman soruları

Ne zaman başladı?

Ne zaman … yapmanız gerekiyor?

İlk olarak ne zaman meydana geldi?

Ne zaman fark ettiniz?

Ne zaman karar verdiniz?

Bu ne zaman olacak?

Nerede soruları

Bu nerede oluyor?

Değişimi gerçekleştirmeye nereden başlayabiliriz?

Nerede her şey yanlış gitti?

…’de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Bu sizi nereye götürecek?

Netlik soruları

… derken ne demek istediniz?

… sizin için ne anlama geliyor?

Sizi doğru anladım mı?

Bu size doğru geliyor mu?

Ayrıntı soruları

Bu konuda daha ayrıntılı konuşmak ister misiniz?

Bu konuyu biraz daha açar mısınız?

Buna eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu konuda başka söyleyebileceğiniz bir şey var mı?

Meydan okuyan sorular

Bunun için kanıtınız nedir?

Böyle düşünmenizin nedeni nedir?

Bu başka bir şekilde görülebilir mi? / Buna başka bir açıdan bakılabilir mi?

Bu mantıklı mı?

Bu yardımcı mı?

Bu bir yorum mu, yoksa bir gerçek mi?

Karşı çıkma soruları

Burada bana yardımcı olur musunuz? Bir taraftan …. diyorsunuz, ama öbür taraftan …. olduğunu belirtiyorsunuz.

….. yaptığınızı söylüyorsunuz, ama siz …..

….. yaptığınızı söylüyorsunuz, ama henüz siz ….

Takdir edici soru sorma

Yaşamınızdaki bazı önemli başarılarınızdan bahsedin.

Bu başarıları neye borçlusunuz?

Bana üç önemli güçlü yanınızı söyleyin.

Bu güçlü yanlar geçmişte nasıl sizin işinize yaradı? Birkaç örnek verin.

Bu güçlü yanları bir temel üzerine nasıl kurabiliriz ve mevcut duruma uyarlayabiliriz?

Koçluk Sistemi Nedir?

Koçluk Sistemi, kişi yada kurum hedeflerini oluşturmada ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi aşamasında kişi yada kuruma yani danışanına bu süreçte yapılan yol arkadaşlığı ve danışmanlık sürecidir.

Koçlar, psikolojik sorunları olmayan sağlıklı bireylerle çalışarak, onların, mevcut konumlarını, olmak istedikleri konumlara taşımaları konusunda onlara destek olacaktır.

Koçluk ve Mentorluk Farkı Nedir?

Koçluk; yönetici ve şeflerin performans problemlerini çözmek ve çalışma becerilerini geliştirmek amacıyla başvurdukları bir süreçtir.(Luecke, 2007:3).

Bu süreç işbirliğini öngörür ve üç unsurdan oluşur: Teknik yardım, kişisel destek ve bireysel çaba.

Koçluk Sisteminin Yararları:

-İşyerinde verim artar

-Yükselmeye açık astlar yetiştirilir.

-İşten ayrılma oranı (personel devir hızı) azalır. Çünkü kendisiyle ilgilenilen personel (özellikle genç çalışan) daha motive olur ve işine de işyerine de bağlı kalır.

-İşyerinde pozitif iş kültürü yerleştirilmesine yardımcı olur.

MENTOR VE MENTORLUK

Mentor kelimesinin kökü Eski Yunan mitolojisinden gelmektedir. Homeros’un Odysseuss destanında belirttiği üzere; Odysseuss, Truva savaşına giderken evini ve oğlu Telemakhos’un eğitimini “ona bildiğin herşeyi öğret” diyerek yakın arkadaşı Mentor’a emanet eder.

Mentor Telemakhos’a ne yapması gerektiğini hiç söylemez ama gerekli herşeyi öğrenmesine ve doğru kararlar almasına yardım eder. Hikayede zaman zaman Savaş ve Bilgelik Tanrıçası Athena, Mentor’un kılığına girerek Telemakhos’la konuşur. İşte bu yüzden Mentor kelime olarak, yol gösteren, bilge bir arkadaş olarak kullanılır. Mentor kelimesinin sözlük anlamı “akıl hocası”dır (Redhouse English-Turkish Dictionary; s. 277; 2009).

Mentor (Akıl Hocası); kurumda destekleyici, pozitif düşünebilen, öğreten ve dinleyen gibi rolleri üstlenerek bireyin kuruma kazandırılması ve kariyer gelişimine yardımcı olunması konusunda danışmanlık yapan,ona destek olan kişidir. (Polater; 2009)

Mentee ise akıl hocalığı hizmetini alan kişidir. Yani akıl öğrencisidir. Menteeler, kuruma yeni katılan elemanlardan ya da potansiyel taşıyan yönetici adaylarından oluşur.

Menteeler, başarılı olmayı amaçlarlar, kurum aidiyetini, kurum kültür ve politikasını kazanması gereken, kariyerlerini geliştirmede profesyonel yardım bekleyen kişilerdir. Mentorluk; bireyin hem özel yaşamına hem de iş yaşamına ilişkin olarak geliştirilebilmektedir. (Köktürk; s.70; 2006) David Clutterback ise mentorluğu şu şekilde tanımlamaktadır: “Mentorluk hiyerarşik kanallar dışındaki bir kişinin, bir başkasının sahip olduğu bilgi birikimi, iş hayatı ya da düşünceleri üzerinde önemli dönüşümler gerçekleştirmesi için yaptığı statüsüz yardımdır.”

Mentorluk daha çok bankacılık, öğretmenlik, denetim şirketleri gibi alanlarda daha yaygındır. Bu alanlarda daha çok yeni elemanlar işe alınmaktadır. Bu da personel devir hızını arttırır. Bunu önlemek için işe yeni alınan personellere mentorluk hizmeti uygulanarak işin nasıl yapıldığı, kurum kültürünün ne olduğu ve kuruma aidiyetlik kazandırılabilir

Koçluk Konferansı Nedir?

Her yıl farklı koçluk derneklerinin üyelerini bir araya getirerek bilgilendirme toplantıları düzenlemesi ya da diğer paylaşımlarda bulunmasıdır. Türkiye’de ICF ve Koçluk Platformu koçluk konferanslarını düzenlemektedir.

Koçluk Merkezi Nedir?

Koçluk faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve genellikle birden fazla koçun bulunduğu yerlere koçluk merkezi adı verilir. Hizmetler sadece bir alana değil, genellikle birden fazla koçluk alanına yayılmıştır.

Koçluk Platformu Nedir?

Koçluk faaliyetlerinin genellikle dernek faaliyetleri altında fiziksel (bknz. Koçluk Platformu Derneği) ya da sanal (bknz. Türkiye Web Koçluk Platformu) olarak gerçekleştirildiği ve genellikle birden fazla koçun bulunduğu yerlere koçluk platformu adı verilir. Hizmetler sadece bir alana değil, genellikle birden fazla koçluk alanına yayılmıştır.

Koçluk Akademisi Nedir?

Koçluk akademisi, yaşam koçu eğitimi ya da koçluk eğitimi vererek koçların yetiştirilmesini sağlayan ve koçluk becerilerini öğreten okullara verilen addır.

Koçluk Araçları Nelerdir?

Koçluk araçları koçluk öncesinde ya da koçluk sırasında kullanılabilecek araçları ifade eder.

1) S.W.O.T. Analizi

2) Önceliklendirme Çalışması

3) Hedef Belirleme

4) Güç Etki Analizi

5) Vizyon Beyanı

6) Yaşam Çarkı Analizi

7) Gelişim Planları

8) Öğrenen /Yargılayan Zihin Araçları

9) Maliyet Analizi

10) Pazarlama Analizi

11) Metaforlar

12) İçsel Direnç/Süper İletkenlik

13) ABCDE Metodu

14) Çıkarım Merdiveni

15) PERT Diyagramı

16) Transaksiyonel Analiz

17) Değerler Analizi

18) Güçlü Yönler Analizi

19) Zihin Haritaları

20) Meta Modeller

21) Milton Modeli

22) Beyin Fırtınası

23) Tarama Çalışması

24) Karar Analizi

Koçluk Alanları (Türleri) Nelerdir?

Yaşam Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Kurumsal Koçluk

Takım Koçluğu

İlişki Koçluğu

Ebeveyn Koçluğu

Öğrenci ve Eğitim Koçluğu

ADHD Koçluğu

Spor Koçluğu

Koçluk Almak Ne İşe Yarar?

Profesyonel Koç, her şeyden önce konuyla değil kişiyle çalışır. Böylece danışan, sadece o konuyu çözerken aslında başka birçok konuya ilişkin potansiyelini de keşfeder. Danışan emin adımlarla ilerleyen gelişim yolculuğunu başlatmış olur.

Profesyonel Koç, arkadaşlarından farklı olarak kişiye ne yapması gerektiğini ya da nasıl yapması gerektiğini söylemez. Çünkü tüm bunları nasıl yapması gerektiğini ve hangi adımları atacağını kişinin gerçekte bildiğini bilir. Koç danışanın sorularının yanıtlarını bilmez ancak bu yanıtları bulmasını sağlayacak doğru soruları sorar.

Çözüm odaklı çalışır. Düşüncelere ayna tutarak gerçekten danışanın ne istediğini keşfetmesini kolaylaştırır. Danışan eksik alanlara odaklanmak yerine kendi güçlü yönlerini keşfeder ve neler yapabileceğini fark eder.

Profesyonel Koç, danışanın yolculuğunda atacağı adımlar için yüreklendirir ve eyleme geçmeyi hızlandırır. Böylece hayallere adım adım yaklaşılır ve geleceğinin direksiyonunu danışan kendi eline alır.

Koçluk, gelecek ve sonuç odaklıdır.

• Koçluk, kişiyi harekete geçiren itici güçtür.

• Danışan, koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır.

• Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir.

• Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Koçluk hizmetinin sonuçları nedir?

İş dünyasında yönetim basamaklarını tırmandıkça kişilerin performansları hakkında aldıkları geribildirim azaldıkça, üst düzey yöneticiler kendilerine yapıcı geribildirim verecek bir koça ihtiyaç duyuyorlar.

Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devleri koçluk hizmeti için ciddi geniş bütçeler ayırıyorlar. Bu kadar yüksek yatırıma acaba değiyor mu? Manchester Inc. tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları fazlasıyla değdiğini gösteriyor. Koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşü (ROI- Return on Investment) yapılan ilk harcamanın 5.7 katı olarak bulunmuş. Aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüştür.

Koçluk Anlaşması Nedir?

Koçluk Anlaşmasını Oluşturmak koçluğun temel yetkinlikleri arasında sayılır. Hem genel olarak koçluğun çerçevesini belirleyen hem de her seansta elde edilmek istenen sonucun görüşme içerisinde anlaması yapılmalıdır. Koçluk anlaşması dinamiktir ve danışan tarafından yönlendirilir. Başta yapılan sözleşme genel çerçeveyi tanımlar. Koçluk anlaşması koçluk yapılacak konularda nelerin gerektiğini anlayabilmek ve yeni danışanla koçluk süreci ve ilişkisi üzerinde anlaşma sağlamaktan ibarettir ancak bununla sınırlı değildir.

Yapılan Koçluk Anketi Var mı?(Bilimsel)

Zaman zaman koçluk anketleri yapılmaktadır. Ancak en meşhur olanı Economic Times Dergisi’nin yapmış olduğu ankettir. Bu anketin sonuçlarına göre: “Koçluk program yatırımı neredeyse 6 kat fazla getiri üretiyor; ayrıca ilişkilerde %77 gelişmeyi, takım çalışmasında %67 gelişmeyi, iş memnuniyetinde %61 gelişmeyi ve kalitede %48 gelişmeyi sağlıyor. Ayrıca, Matrix Global tarafından yapılan 500 Fortune Koçluk Şirketi’nin çalışması, %529 artan yatırım getirisi olarak sonuçlanmıştır.

Koçluk Alan Şirketler Var mı?

Dünyada Fortune 500 içerisinde yer alan şirketlerin neredeyse tamamının koçluk hizmetlerinde faydalandıkları bilinmektedir. Özellikle Pfizer, Hilton, Facebook, Chic-fill-A, Coca Cola, Cisco, Microsoft, Best Buy, AT&T gibi dünya devleri koçluk hizmetlerinden ilk faydalanan büyük şirketlerdir. Türkiye’de IMKB 30 içerisinde yer alan şirketlerin % 78’i koçluk hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bugün halen kurumsal şirketler arasında orta ölçekteki yapıda olan firmalar koçluk hizmetlerinden yeterince faydalanmasalar da, önümüzdeki dönemde koçluk alanların daha da öne geçerek farkı artırmalarını sağlayacaktır.

Koaktif Koçluk Nedir?

Koaktif Koçluk, koçluğun yaşam üzerindeki perspektifini genişleterek bakmayı hedefler. Kişinin iş ve özel yaşamında kaliteli sonuçlar elde edebilmesi için 3 ana prensip ve çerçeveye ihtiyaç vardır.

• Gerçekleştirme – Hayattan derin anlam ve tatmin çıkarmak (Realization)

• Denge – Hayatı güçlü seçimler yapabilecek ve etkin aksiyonlar alabilecek güçlü bir bakış açısı ile yaşamak (Balance)

• İlerleme – Hayatın her alanında tüm zenginliği deneyimlemek (Progress)

Koçluk Becerileri Nelerdir?

Yetkin bir koçluk, doğru becerileri, yaklaşımları ve kişisel özellikleri kullanarak bu süreci uygulamayı gerektirir. Becerileri göstermek, uygulamak ve gözlemek görece daha kolaydır. Ama nitelik ve özellikler, insanların kişisel düzenlerine içkindir. Tutumlar, yeteneklerden daha sorunludur ve sonuç olarak standartlaştırılmaları çok daha zordur.

Olumlu tutumlar geliştirmeye çalışmak belki de koçluk işinin en önemli bölümüdür. Koçluk, danışanın koça,koçun da danışana inanıp güvenmesini gerektiren iki yönlü bir süreçtir. Danışan koçluğu kabul etmek ve uygulamak konusunda olumlu yönde istekli değilse, performansta hiçbir gerçek ilerleme kaydedilemez.

Danışanın kendisinin bu olumlu tutumu geliştirmekten sorumlu olduğu ileri sürülür. Ancak, koçun bu sorumluluğun bir bölümünü üstlenmesi, bir lider ve motivasyoncu olarak danışanın daha iyi bir performans göstermeye ilişkin heyecan duymasını sağlaması gerektiği görüşü de reddedilemez (Parsloe, 1997: 17-31).

Anahtar beceriler

Danışanla iletişim, etkili bir koçluk sağlamak için temel önemdedir.

Bu da bir tutum ve kısmen de beceri sorunudur.

Bir insan davranışı uzmanı olan Albert Mebrabian, iletişimimizin %55‟inin sözsüz, %38‟inin sesle,%7‟sinin sözlü iletişim olduğunu iddia eder.

Buna göre koçluk yapacak kişinin kendisinin geliştirmesi gereken temel becerileri şunlar olacaktır:

♦ Beden dili

♦ Dinleme

♦ Soru sorma

♦ Geri bildirim

♦ Oturumları idare etmek

♦ Hedef belirleme

♦ Takdir etme

♦ Koçun varlığı

♦ Emniyetli ve güvenli bir ortamı yaratabilmek

♦ Direkt iletişim

♦ Farklı düşünme becerisi ve beyin fırtınası

Hangi Koçluk Derneği'ne Katılmalıyım?

Dünyada koçluk mesleğinde çalışanlar farklı şekilde örgütlenmişlerdir. Bu örgütlerin isimleri aşağıda bulunabilir.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (International Coach Federation-ICF)

Uluslararası Koçluk Derneği (International Association of Coaching-IAC)

Dünyada en etkin olduğu düşünülen koçluk dernekleri yukarıdakiler olduğu düşünülmekle birlikte aşağıdaki koçluk dernekleride üyelerine destek olmaktadır.

Koçluk Derneği (Association for Coaching-AC)

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği (EMCC)

Koçluk Uluslararası Derneği (International Coaching Association-ICA)

Uluslararası Koçluk Enstitüsü (The International Institute of Coaching)

Asia Pasifik Koçlar Birliği (The Asia Pacific Alliance of Coaches)

Avustralya-Zellanda Akredite Koçlar Birliği (The ANZI)

Koçluk Süpervizörleri Derneği (Association of Coaching Supervisors)

Avrupa Koçları (Eurocoach)

Coachville

Hindistan Yönetici Koçları Birliği (Executive Coaching India)

Uluslararası Yaşam Koçları Derneği (The International Association of Professional Life Coaches)

Koçluk mesleği denetlenmekte midir?

Koçluk endüstrisinin denetimi yasal kurumlarca yapılmamaktadır. Her koçluk derneği kendine ilişkin üyelik esas ve kuralları içerisinde denetim kuralları belirlemektedir. Ancak uygulanabilecek cezalar üyelikten çıkarmayı aşamayacağından, pek de etkili olduğu söylenemez.

Koçluk Dansı Nedir?

Koçluk dansı koçluk görüşmeleri için kullanılan bir tabirdir. Ustalaşan koç belirli bir noktadan sonra koçluğa bir sanat gibi bakmaya başlar ve görüşmeler bir dansa ve ahenge dönüşür. Koçluk ileri aşamalarda dans kadar akıcı ve dans kadar sanatsaldır.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Nedir?

1995’de Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş olan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), yüksek standartlar koyarak, bağımsız belgeleme sağlayarak , unvanlı koçlar için dünya çapında bir ağ oluşturmuştur. ICF, 100’den fazla ülkedeki 17 bini aşkın profesyonel koçu temsil etmektedir. Dünyada en güçlü iki profesyonel koç derneğinden birisidir. Üç tip ünvan sağlamaktadır.

MCC (Master Certified Coach) ( Min 2500 saat tecrübeye işaret eder)

PCC (Professional Certified Coach) (Min 500 saat tecrübeye işaret eder)

ACC (Associate Certified Coach) (Min 100 saat tecrübeye işaret eder)

Uluslararası Koçluk Derneği (IAC) Nedir?

Koçluğun babası olarak isimlendirilen Thomas Leonard tarafından kurulmuş olup, dünyadaki en güçlü koçluk derneklerinden biridir. Eğitimler için dokuz koçluk yetkinliği lisansını okullara vermektedir. Sertifikasyon sistemi ikilidir. Türkiye’de sadece Sola Unitas Coach Academy ile temsil edilmektedir.

1. CMC (Certified Masteries Coach)

2. MMC (Master Masteries Coach)

Koçluk Seans Ücretleri Ne Kadardır? Koçluk Fiyatı Nedir?

Koç ve danışan birlikte çalışma kararını aldıktan sonra bir ya da iki haftada bir saat düzenli olarak görüşmeye başlar. Danışan her haftanın getirdiği haftalık programlarını uygularlar ve koçuyla beraber belirlenen programa sadık kalır. Böylelikle devamlılığın getirdiği süreklilik, yapabilmeyi, öz güveni ve tabi ki kalıcı başarıyı getirir.

Ancak dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi koçun saat ücretleridir. Piyasada ücretsiz koç bulunabileceği gibi saat ücretleri 1.000 TL olan koçlar da bulunmaktadır. Ancak bizim önerimiz; saati 400 TL’nin altında olan koçlarla çalışmamanızdır. Ne de olsa boşu boşuna düşük ücretler ödemektense, hiç ödememek daha iyidir. Ancak gelin size matematiksel bir hesap yapalım.

Örneğin bir yerde üst düzey yöneticisiniz (Bir koçun kendi geçmişinde başarılı olmasını bekleriz, kendisi gelirini artırmayı beceremediyse sizin isteklerinizi de yapmakta zorlanacaktır değil mi?) ve yaklaşık olarak 10.000 TL ücret alabiliyorsunuz. Ayrılıp gerekli eğitimleri alıp koç olmaya karar verdiniz. Çalışma hayatına başladıktan sonra bir günde alabileceğiniz maksimum danışan sayısı 3 olabilir. Daha fazlasına çıkarsanız kaliteli hizmet verme şansınız yoktur. Ayda 20 gün çalıştığınızı düşünsek, tam dolu olduğunuzda 60 danışanınız olabilir. Dolayısıyla 10.000 TL’yi 60’a bölerseniz size düşen ücret saat başına 170 TL olacaktır. Ancak bu rakam çıplak bir rakam olduğundan üzerine ortalama % 30 gelir vergisini ve % 18 KDV’yi de eklerseniz 347 TL’ye ulaşırsınız.

Yani size daha düşük ücretlerle koçluk yapan birinin durumu şunlar olabilir.

1) Koçluk mesleğinden para kazanmak istemiyordur.

2) Koç olmadan önce yüksek ücreti hiç almamıştır, ya da koç olduktan sonra düşük ücrete razı oluyordur.

3) Vergi kaçırıyordur.

4) Talep gören ve müşterilerinin hayatında fark yaratan bir koç değildir.

5) Kendini geliştirmek için eğitimlere para harcayamıyordur.

Şimdi seçimler sizin.

Koçluk Görüşmesi Nedir?

Koçluk görüşmesi koç ile danışan arasında gerçekleşen oturumlara verilen addır. Koçluk süreci, danışan ve koç arasında koçluk görüşmesi dışındaki anlarla da devam eder. Sola Unitas modelinde koçluk görüşmesinin temel aşamaları;

1. Anlaşma

2. içerik

3. içselleştirme

4. Sonuç ve Aksiyondur.

Uluslararası Geçerli Koçluk Eğitimi Ne Demektir?

Koçluk sektörünün en büyüklerinden biri olarak maalesef uluslararası koçluk sertifikası kavramının kullanımını eleştirerek başlamak doğru olacaktır. Buradaki asıl soru, bir şeyi uluslararası yapan şeyin ne olduğudur. Ancak bu konuyla ilgili piyasada çoğu insanın canının yanmış olduğunu bildiğimizden doğru bir açıklama ihtiyacı yapma gereği görüyoruz.
1. Eğer bir okul size uluslararası geçerli sertifika verdiğini iddia ediyorsa kaçarak uzaklaşın. Çünkü ifade kendi içerisinde doğru değildir. Hiç bir okul, uluslararası otorite olmuş bir kurumun imzası olmadan sertifikanıza uluslararası geçerlilik kazandıramaz. Yani özellikle ICF gibi uluslararası koçluk dernek ya da federasyonlarının imzası yoksa hiçbir geçerlilik kazanamazsınız. Hangi okula giderseniz gidin uluslararası imza atamayacağı için aldığınız eğitime katılım sertifikası anlamlı olmayacaktır. Örneğin ICF sizi sınava tabi tutmakta ve sınav sonucunuza göre belirli kriterleri yerine getiriyorsanız ünvan vermektedir. Hele de eski beyaz eşya satıcılarında olduğu gibi markamız garantimiz ve uluslararası geçerliliğimiz diyorlarsa ya da İngiltere’de de ofisimiz var diyorlarsa arkanıza bakmadan kaçın. Çoğu eğitim şirketinin İngiltere ya da başka bir yerde ofisi olmamasına rağmen sadece adres belirterek katılımcıları ikna etmeye çalışmaktadırlar.

2. Sertifikalar değil, okullar ve eğitimler ICF ve benzeri kurumlar tarafından onaylanmaktadır. Uluslararası geçerli sertifika bir pazarlama yalanı olup, doğru söylem uluslararası geçerlilikte okul ya da eğitim olarak değiştirilmelidir. Türkiye’de de az sayıda uluslararası geçerliliği bulunan okul bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde kabul gören ve üye sayısı en yüksek olan dünyadaki otorite ICF olarak algılanmaktadır. Size tavsiyem okulun adını ilgili uluslararası derneğin internet sayfasında arayarak emin olmanız.

3. ICF’de sertifikasyon edinebilmek için temel olarak iki ayrı eğitimden birini almanız gerekmektedir. Bunlardan birincisi ACSTH modeli, diğer ise ACTP modelidir. ACSTH modelinin en faydalı tarafı maliyetlerinin daha kabul edilebilir olmasıdır. Ancak kısıtlı bir eğitim programıdır ve ünvan almak için ek mentor koçluk satın almak zorunda kalırsınız. Mentor koçluk maliyeti oldukça yüksektir. Eğer ACTP tercih ederseniz tam bir eğitim alabilirsiniz. Başlangıçta maliyeti daha yüksek gibi görünse de genellikle en son maliyetleri daha düşüktür. Çünkü ACSTH üzerine (4.000.-TL – 5.000.-TL) gibi bir bedelle mentor koçluk satın almak durumunda olduğunuzdan ACTP maliyeti daha düşük kalabilir. Bu arada uyarmak isteriz CCEU yada CCE türündeki eğitimler ICF tarafından onaylanmış olmakla birlikte yeni koç adayları için değildir. Eskiden uluslararası koçluk sertifikası almış koçların sertifikalarını korumak için kullandıkları eğitimlerdir. Maalesef piyasada CCEU eğitim (Sürekli Gelişim Eğitimleri) verip de, biz uluslararası geçerli koçluk sertifikası veriyoruz diyenler tam olarak aldatıcı beyan vermektedirler. ICF bu kurumları denetlemeye çalışmaktadır.

3. Eğitim aldıktan sonra Uluslararası derneğe başvurup sertifikanızı almanız gerekmektedir. Yani koçluk eğitimi yolun sadece yarısı. Bugün için Türkiye’de ICF eğitimlerine katılan en az 3.000 kişiden ICF Türkiye’ye kayıtlı yaklaşık 300-400 arası sertifikalı koç var. Düşünün neden bu sayı bu kadar az?

Burada müşterinin asıl sorması gereken sorular şunlar?

1. Gerçekten uluslararası olarak geçerli misiniz? Hangi kurum sizin arkanızda ve bunu internette nasıl görebiliriz?

2. Bugüne kadar kaç eğitim açtınız? Kimlere koçluk hizmeti veriyorsunuz? (Çoğu şirket daha hiç eğitim vermediğinden ellerinde fatura bile yoktur.)

3. Başlangıçtan Uluslararası Sertifikası yani ACC (ICF) ya da CMC (IAC) alana kadar toplam maliyetim nedir? Aşağıdaki maliyet kalemlerini tam olarak sorun.

Örneğin;

1. Toplam eğitim maliyeti ACSTH olarak ya da ACTP olarak, genellikle eğitimlerin sonuna kadar oluşacak toplam maliyet söylenmiyor. Şunu mutlaka sorun: Ben ACTP’yi tamamlayana kadar mentor koçluk dahil toplam maliyetim nedir?

2. Sertifika için kaç saat mentorluk alacağım ve fiyatı ne olacak?

3. Sınava girme maliyetlerim ne olacak?

Nasıl Yaşam Koçu Olabilirim?

Son dönemde bir çok kişinin “Yaşam Koçu Olmak İstiyorum” dediğini duyuyorum. Yaşam koçu olmak bir çok kişinin hayallerini süslemektedir. Özel bir meslek olması ancak pek de kolay bir meslek olmaması nedeniyle eğitim almanın da çok önemli olduğu bir alandır. Yaşam Koçu olmak isteyenlere bizim önerimiz; uluslararası geçerliliği olan bir eğitim almaları ve devamlı eğitimlerine uygun pratik yapmalarıdır.

Sadece şunu söyleyebiliriz ki, kendi hayatımızda isteklerinize ulaşmadan başkalarının hayatında fark yaratmada başarılı olamayacağız. Öncelikle koçluk eğitimi almayı kendi hayatımızda fark yaratabilmek adına düşünmeli ve bu anlayışla devam etmeli, sonrası zaten kendiliğinden gelecektir.

Koçluk eğitimi alırken size tavsiyemiz sadece doğru referanslar edinip doğru koçluk eğitimini veren yerlerle iletişime geçmeniz. Bunun için tavsiyemiz özellikle ICF ya da IAC onaylı ya da lisanslı yerlere güvenmeniz ve eğitiminizi bu yerlerde tamamlamanızdır. İnanın pişman olmayacaksınız.

Uluslararası Geçerli Koçluk Sertifikası Ne Demektir?

Koçluk sektörünün en büyüklerinden biri olarak maalesef uluslararası koçluk sertifikası kavramının kullanımını eleştirerek başlamak doğru olacaktır. Buradaki asıl soru, bir şeyi uluslararası yapan şeyin ne olduğudur. Ancak bu konuyla ilgili piyasada çoğu insanın canının yanmış olduğunu bildiğimizden doğru bir açıklama ihtiyacı yapma gereği görüyoruz.

1. Eğer bir okul size uluslararası geçerli sertifika verdiğini iddia ediyorsa kaçarak uzaklaşın. Çünkü ifade kendi içerisinde doğru değildir. Hiç bir okul, uluslararası otorite olmuş bir kurumun imzası olmadan sertifikanıza uluslararası geçerlilik kazandıramaz. Yani özellikle ICF gibi uluslararası koçluk dernek ya da federasyonlarının imzası yoksa hiçbir geçerlilik kazanamazsınız. Hangi okula giderseniz gidin uluslararası imza atamayacağı için aldığınız eğitime katılım sertifikası anlamlı olmayacaktır. Örneğin ICF sizi sınava tabi tutmakta ve sınav sonucunuza göre belirli kriterleri yerine getiriyorsanız ünvan vermektedir. Hele de eski beyaz eşya satıcılarında olduğu gibi markamız garantimiz ve uluslararası geçerliliğimiz diyorlarsa ya da İngiltere’de de ofisimiz var diyorlarsa arkanıza bakmadan kaçın. Çoğu eğitim şirketinin İngiltere ya da başka bir yerde ofisi olmamasına rağmen sadece adres belirterek katılımcıları ikna etmeye çalışmaktadırlar.

2. Sertifikalar değil, okullar ve eğitimler ICF ve benzeri kurumlar tarafından onaylanmaktadır. Uluslararası geçerli sertifika bir pazarlama yalanı olup, doğru söylem uluslararası geçerlilikte okul ya da eğitim olarak değiştirilmelidir. Türkiye’de de az sayıda uluslararası geçerliliği bulunan okul bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde kabul gören ve üye sayısı en yüksek olan dünyadaki otorite ICF olarak algılanmaktadır. Size tavsiyem okulun adını ilgili uluslararası derneğin internet sayfasında arayarak emin olmanız.

3. ICF’de sertifikasyon edinebilmek için temel olarak iki ayrı eğitimden birini almanız gerekmektedir. Bunlardan birincisi ACSTH modeli, diğer ise ACTP modelidir. ACSTH modelinin en faydalı tarafı maliyetlerinin daha kabul edilebilir olmasıdır. Ancak kısıtlı bir eğitim programıdır ve ünvan almak için ek mentor koçluk satın almak zorunda kalırsınız. Mentor koçluk maliyeti oldukça yüksektir. Eğer ACTP tercih ederseniz tam bir eğitim alabilirsiniz. Başlangıçta maliyeti daha yüksek gibi görünse de genellikle en son maliyetleri daha düşüktür. Çünkü ACSTH üzerine (4.000.-TL – 5.000.-TL) gibi bir bedelle mentor koçluk satın almak durumunda olduğunuzdan ACTP maliyeti daha düşük kalabilir. Bu arada uyarmak isteriz CCEU yada CCE türündeki eğitimler ICF tarafından onaylanmış olmakla birlikte yeni koç adayları için değildir. Eskiden uluslararası koçluk sertifikası almış koçların sertifikalarını korumak için kullandıkları eğitimlerdir. Maalesef piyasada CCEU eğitim (Sürekli Gelişim Eğitimleri) verip de, biz uluslararası geçerli koçluk sertifikası veriyoruz diyenler tam olarak aldatıcı beyan vermektedirler. ICF bu kurumları denetlemeye çalışmaktadır.

3. Eğitim aldıktan sonra Uluslararası derneğe başvurup sertifikanızı almanız gerekmektedir. Yani koçluk eğitimi yolun sadece yarısı. Bugün için Türkiye’de ICF eğitimlerine katılan en az 3.000 kişiden ICF Türkiye’ye kayıtlı yaklaşık 300-400 arası sertifikalı koç var. Düşünün neden bu sayı bu kadar az?

Burada müşterinin asıl sorması gereken sorular şunlar?

1. Gerçekten uluslararası olarak geçerli misiniz? Hangi kurum sizin arkanızda ve bunu internette nasıl görebiliriz?

2. Bugüne kadar kaç eğitim açtınız? Kimlere koçluk hizmeti veriyorsunuz? (Çoğu şirket daha hiç eğitim vermediğinden ellerinde fatura bile yoktur.)

3. Başlangıçtan Uluslararası Sertifikası yani ACC (ICF) ya da CMC (IAC) alana kadar toplam maliyetim nedir? Aşağıdaki maliyet kalemlerini tam olarak sorun.

Örneğin;

1. Toplam eğitim maliyeti ACSTH olarak ya da ACTP olarak, genellikle eğitimlerin sonuna kadar oluşacak toplam maliyet söylenmiyor. Şunu mutlaka sorun: Ben ACTP’yi tamamlayana kadar mentor koçluk dahil toplam maliyetim nedir?

2. Sertifika için kaç saat mentorluk alacağım ve fiyatı ne olacak?

3. Sınava girme maliyetlerim ne olacak?