tr

İZOTOMİ SERTİFİKALI ANALİST

ICA (IZOTOMİ CERTIFIED ANALYST)

ICA (İzotomi Certified Analyst) 13-19 yaş aralığında bulunan öğrencilerin değerlerini nicel ve nitel olarak analiz edebilme becerisi ve yetkinliği olan uzmanlar yetiştirebilmek için yapılandırılmış olan bir sertifikasyon sürecidir. Aşağıdaki yetkinlikler İzotomi Sertifikalı Analist için belirlenmiş olan yetkinliklerdir.

 1. Etik İlkelere Uyum
 2. Etkin Dinleme
 3. Güçlü ve Takdire Dayalı Soru Sorma
 4. Güven ve Samimiyet Oluşturma
 5. Destekleyici Sistemleri Kullanma
 6. Şimdi ve Burada Olabilme
 7. Olanakları Artırma
 8. Sorumlulğu ve Gelişimi Yönetme
 9. Farkındalık Yaratma
 10. Netleştirme

İzotomi Sertifikalı Analist bu becerileri kazanabilmek ve davranış normlarını belirtilen yetkinliklere uyumlayabilmek için 140 saatlik yaklaşık 6 aya yaygın bir eğitim programına katılmalıdır. Programın aşamaları aşağıda verilmiştir.

 1. Koçluğun Temelleri   (Foundations of Coaching) – 16 Saat
 2. Birlikte Yaratma (Co-creation) – 16 Saat
 3. Olasılıklar Dünyası (World of Possibilities) – 16 Saat
 4. Koçun Varlığı (Coach Presence) – 16 Saat
 5. Öğrenci Koçluğu (Coaching Teens and Students into a Thriving Future) – 16 Saat
 6. Izotomi Sertifikalı Analist (Izotomi Certified Analyst) – 16 Saat
 7. Telekonferanslar (24 Saat)
 8. Kontrol Laboratuar (20 Saat)*

* Kontrol laboratuarı çalışmalar gerçekleşirken alınan süpervizyon çalışmalarını içermektedir. ICA olabilmek için iki günlük eğitime katılmadan önce yukarıdaki 1.-2.-3.-4.-5. modüller tamamlanmış olmalıdır. ICA eğitimi sonucunda program içerisinde yer almak isteyen katılımcılar, ICA olarak sadece Izotomi Programı bünyesinde çalışabilirler. Her durumda nicel veriler İzotomi Merkezi tarafından verileceğinden bu eğitime katılmak kişiye iş verilebileceği anlamına gelmemektedir. Kişinin uygun olması, danışanın uygun olması ve diğer tüm koşulların uygun olması durumunda iş eşleşmesi olacağı sadece bir iyi niyet açıklamasıdır. Programa katılan ve üst düzey başarı göstermeyen kişi mezun olamayabilir ve ICA ünvanına hak kazanamayabilir.

Eğitim Tarihi ve Yeri

13 Mayıs – 14 Mayıs 2017, Harbiye

Atölye Lideri

Ceren Yalın, Yeşim Erberksoy

Eğitim Bedeli

550 TL  (Belirtilen fiyat sadece İzotomi Modülünü kapsamaktadır. Eğitim sisteminde yer alan diğer modüllerin fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız.)