tr

İLETİŞİM SİHİRBAZI

İLETİŞİM SİHİRBAZI

İletişim sihirbazı eğitimi, her an hem kendinizin hem de şirketinizin en üst düzeyde pazarlanması anlamına geliyor. Bu eğitim, sizinle yapılan çalışma sonrası, hedeflerinize nasıl ulaşacağınız, çalışan hedefleri ile şirket hedefleri arasında nasıl benzerlikler yaratabileceğinizle de ilgilidir.

Eğitim İçeriği

  1. İletişim ve performans Arasındaki Bağ
  2. Sosyal hayatın getirdiği zorluklar ve iş dengesi
  3. Zor insan
  4. İletişim dilleri
  5. Geri bildirim

Eğitim Yöntemi

Eğitim atölye ortamında gerçekleşmektedir. Katılımcıların liderlik yetkinliklerini deneyimleyerek öğrenmesi için uygulama ortamı sağlanır ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri beslemeler verilir. Program verilecek teorik bigilerin yanısıra katılımcıların liderlik tecrübelerini paylaşacakları ve üzerinde uygulama yapabilecekleri bir içeriğe sahiptir.

Eğitimde Kazanımlar

Katılımcılar kendilerini ve diğerlerin anlama ve ilişkiyi yönetebilme konusunda önemli farkındalık sağlarlar.

Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar

Eğitim Süresi

2 gün

Eğitim Kapasitesi

Max 20 kişi

 

Yorum Yap