tr

Kadın mı, erkek mi?

Organizasyonlar için sizce kadınlar mı yoksa erkekler mi daha iyi liderlik yapıyorlar? Her birimiz farklı düşünceler içerisindeyiz ya da bir kısmımız “Liderliğin cinsiyetle ilgisi yok!” diye cevap verebilir. Bence düşünceleri bir yana bırakıp asıl bakılması gereken araştırma sonuçları olmalıdır.

Zenger Folkman tarafından yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Çalışmada 16 temel liderlik yetkinliği belirlenmiştir ve 7280 erkek ve kadın liderin katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya veri olarak katılanların % 64’ü erkek ve % 36’sı kadın yöneticilerdir. Çalışmanın bir diğer özelliği de araştırmanın global olmasına rağmen yöneticilerin % 64’ünün ABD kökenli olmalarıdır.  

Çalışmanın sonucunda 16 temel liderlik yetkinliğinin 12’sinde kadınların önde olduğu görülmektedir.

Lider hakkında yapılan değerlendirmelerin liderler tarafından değil 360 derece olarak yapıldığını yeniden hatırlatmak isterim. Yani lideri çevresindekiler değerlendirmiştir.

Kadınların özellikle önde olduğu alanlar aşağıdaki şekildedir:

· İnisiyatif Alma

· Kişisel Gelişimine Önem Verme

· Dürüstlük

· Sonuçlara Ulaşma

· Diğerlerini Geliştirme

· İlham Verme ve Diğerlerini Motive Etme

· İlişkiler Geliştirme

· İşbirliği ve Takım Çalışması

· Zorlayıcı Hedefler Oluşturma

· Paylaşılan Liderlik

· Problem Çözme ve Analiz

· Güçlü İletişim

Üç liderlik yetkinliğinde ise kadınlar ve erkekler neredeyse eşit yetkinlikte gibi görünüyorlar:

· Takımları ve Çevre Arasındaki İlişkiyi Sağlama

· Yenilikçilik

· Teknik ve Profesyonel Yeterlilik

Sadece tek bir alanda erkekler önde gibi görünüyorlar:

· Stratejik Perspektif Geliştirme

Aslında yukarıdaki yetkinliklere elbette sorularla ulaşıldı. Araştırmanın en ilginç ve kadınlarla erkekler arasında en fazla farkın olduğu bölümü aşağıda bir tablo olarak bulabilirsiniz. Sanırım sayılar yoruma ihtiyaç duymuyorlar.

Değerlendirme Alanı

Kadınlar

Erkekler

Sözlerini tutar.

56

47

Taahhütlerini onurlandırır ve gerçekleştirir.

56

48

Daha fazlasını ister.

56

48

Geri bildirim alabilir ve gelişebilir.

55

48

Yukarıda verilenler ne anlama geliyorlar? Açıkça, ekibinizde daha fazla kadın lider bulundurmanızın size fayda sağlayacağını anlatıyor. Gerisi tabi ki de size kalmış.

 

Yorum Yap