tr

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Koçlukla İlgili Akademik Çalışmalar

Sola Unitas Koçluk Eğitim Programı’nın önemli bölümlerinden bir tanesi akademik yazı sunumudur. Akademik yazı çalışmayı yapan öğrencinin aklında oluşmuş olan bir soru ile başlar. Aşağıda makale yazım kurallarına ve yayınlanmış örnek makalelere ulaşabilirsiniz.

MAKALE YAZIM KURALLARI 

Makale yazım kuralları için tıklayınız.

KOÇLUĞUN DOĞASI DANIŞANLARDA FARKINDALIK, SORUMLULUK ALMA VE MOTİVASYON DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ – Çağrı Hamurcu

Profesyonel koçluk kavramı günümüz dünyasında yaşamın birçok alanına girerek, oldukça sık telaffuz edilir hale gelmiştir. Koçluk kavramının önemi, toplumsal çıktılarının ortaya konulabilmesi ile anlaşılabilir hale gelecektir. Bu çalışmada, koçluk kavramının doğası, koçluk süreci ve modelleri, koçluk felsefesi, temel koçluk yetkinlikleri ile koçlukta karşılaşılan engeller detaylıca incelenecektir. Koçluğun en önemli çıktıları olan danışanlardaki farkındalık ve sorumluluk alma durumları ile motivasyon değişimlerine ait sonuçlar yapılan çalışma ile değerlendirmeye çalışılacaktır.Makalenin devamı için tıklayınız.